Tryb przyjmowania upoważnień:

 • Agencja Celna przyjmuje wyłącznie po 2 oryginały upoważnień;
 • upoważnienie czytelnie (imieniem i nazwiskiem) podpisuje osoba uprawniona, wymieniona w dokumentach rejestracyjnych firmy. Jeśli w dokumentach występuje więcej niż jedna osoba i zapis w dokumentach przewiduje reprezentację wieloosobową, upoważnienie winno być podpisane przez wszystkie wskazane osoby;
 • wraz z upoważnieniem należy przedłożyć kopie dokumentów rejestracyjnych firmy.

Podstawowe dokumenty firmy niezbędne przy rejestrowaniu upoważnienia:

 • dokument założycielski firmy (KRS lub CEIDG);
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;

Dokumenty do pobrania:

 • upoważnienie do dokonywania odpraw celnych
  • pośrednie   
  • bezpośrednie   
  • w języku angielskim   
 • upoważnienie INTRASTAT   UWAGA !

Do upoważnienia prosimy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
W tytule wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa dot. pełnomocnictwa”