Przygotowywanie wymaganych dokumentów do dokonania zgłoszeń celno-podatkowych

 1. obsługa importu
  • zgłoszenia celne w procedurze zwykłej oraz uproszczonej*
  • zabezpieczenie kwoty długu celnego lub należności celno-podatkowych płatnych w terminie 30 dni
  • rozliczenie podatku w deklaracji VAT-7 (art. 33a ustawy o VAT)
 2. obsługa eksportu
  • zgłoszenia celne w procedurze zwykłej oraz uproszczonej*
  • przygotowywanie dokumentów świadectw przewozowych (EUR1, A.TR.) i świadectw pochodzenia
  • wypisanie karnetu TIR, ATA, CMR
 3. obsługa tranzytu
 4. obsługa składów i magazynów celnych
 5. deklaracje INTRASTAT
 6. doradztwo celne i podatkowe
 7. wnoszenie odwołań i innych wniosków składanych do organów celno-podatkowych
 8. rejestracja podmiotów w systemie SISC, PUESC, nadanie numeru EORI
 9. deklaracje akcyzowe od samochodów sprowadzonych z Unii Europejskiej i rejestracja w wydziale komunikacji w Bydgoszczy
 10. biuro tłumaczeń na miejscu – tłumaczenie z 40 języków

* Procedura uproszczona:

 • skrócenie czasu odprawy do 30 minut
 • odprawa w miejscu uznanym
  • teren firmy klienta
  • miejsce uznane AC Rekop II
   • miejsce kontenerowe na parkingu
   • miejsce paletowe wewnątrz firmy
 • użyczenie zabezpieczenia celnego